Împrumuturi

Imprumutul TRADITIONAL

 • este conditionat de valoarea fondului social al membrului;
 • valoarea sa poate reprezenta echivalentul a de maximum 7 ori fondul social;
 • termenul maxim de rambursare este de 60 de luni;
 • necesita garantii de tipul garantilor atunci când suma datorata la rambursare depaseste valoarea fondului social;
 • poate fi solicitat de membrii cu minimum 3 luni vechime si cu un comportament bun cu privire la restituirea ratelor si a dobânzii la împrumuturile precedente.

Împrumutul RAPID

 • Destinat acoperirii nevoilor urgente, cu o valoare maximă de 2.500 lei, pe o perioadă de maxim 3 luni, independent de valoarea fondului social acumulat.
 • Condiții: vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată sau un cupon de pensie pentru limita de vârstă.
 • Garanții: cu sau fără giranți/coplătitori, în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului și fondul social care va putea constitui unica garanție.

Imprumuturi diversificate

Împrumutul PROMOȚIONAL

 • Este acordat cu ocazia anumitor evenimente speciale (luna nașterii membrului, sărbători religioase, diverse campanii promoționale) și este destinat tuturor membrilor sau celor care devin membri.
 • Valoarea maximă de credit de până la 20.000 lei** cu perioadă de rambursare de până la 36** de luni. **Valorile de credit și termenele de rambursare sunt stabilite și notificate anterior demarării fiecărei campanii promoționale.
 • Condiții: vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată sau un cupon de pensie pentru limita de vârstă.
 • Garanții: giranți și/sau coplătitori în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului și fondul social care va putea constitui garanție.
 • Dobânda anuală: **de la 7.5% pe an, fixă pe toată perioada creditării.
 • Comision de analiză credit de la 100 de lei.

Împrumutul CONFORT

 • Destinat achiziționării de servicii/produse care au ca destinație sporirea confortului și a nivelului de trai.
 • Valoarea maximă de credit de 15.000 lei cu perioadă de rambursare de până la 36 de luni.
 • Condiții: vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată sau un cupon de pensie
  pentru limita de vârstă.
 • Garanții: fondul social acumulat și/sau giranți și/sau coplătitori în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului.
 • Dobânda anuală: 9% pe an, fixă pe toată perioada creditării.
 • Comision de
  analiză credit de 100 de lei.

Împrumutul PREMIUM

 • Este destinat membrilor As.CAR ce dețin un fond de economii acumulat în valoare de minim 3.000 lei și au vechime în calitatea de membru de peste 12 luni.
 • Valoarea creditului de la 10.000 lei și până la 45.000 lei cu perioadă de
  rambursare de până la 60 de luni.
 • Condiții de acordare: vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată sau un cupon de pensie pentru limita de vârstă.
 • Garanții: fondul social acumulat și/sau giranți și/sau coplătitori în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului.
 • Dobânda anuală: 9,9% pe an, fixă pe toată perioada creditării.
 • Comision de analiză credit de 100 de lei.

Împrumutul ANTREPRENOR

 • Destinat celor care desfășoară activități generatoare de venit prin SRL, PFA, ÎI, producător agricol sau altele asemenea și doresc să își investească în aceasta sau doresc să înceapă o astfel de activitate.
 • Valoarea creditului de la 2.000 lei și până la 45.000 lei cu perioadă de rambursare de până la 60 de luni și cu posibilitatea acordăriii unei perioade
  de grație de până la 6 luni.
 • Condiții de acordare: solicitantul trebuie să aibă calitate de asociat sau de titular al entității în care dorește să investească banii obținuți de la AsCAR
  Sanitar dovedind cu acte utilizarea creditului, iar în calitate de titular de credit să dovedească existența unei surse de venit din care va rambursa creditul
  solicitat (contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată cu vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și/sau un cupon de pensie
  pentru limita de vârstă).
 • Garanții: constituitea unui fond social de minimum 500 de lei la deschiderea fișei de membru; fondul social acumulat și giranți și/sau coplătitori în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului.
 • Dobânda anuală: 14% pe an, fixă pe toată perioada creditării.

Împrumutul STUDENT

 • Acordat studenților majori pentru plata taxelor de școlarizare. Nu este necesară deținerea unui fond de economii la AsCAR Sanitar, doar carnetul de student vizat (sau alt din care va rezulta calitatea de student).
 • Valoarea maximă de credit de 10.000 lei cu perioadă de rambursare de până la 24 de luni.
 • Condiții de acordare: coplătitori dacă studentul nu are calitatea de angajat; coplătitorul angajat va avea vechime la actualul loc de muncă de minim 3 luni și contract de muncă încheiat pentru perioadă nedeterminată sau un cupon de pensie pentru limita de vârstă.
 • Garanții necesare: coplătitori salariați/pensionari, în funcție de suma solicitată.
 • Dobânda anuală: 8.9% pe an, fixă, pe toată durata creditării ; **7.9% în cazul în care studentul are o vechime ca membru al C.A.R. Sanitar de cel puțin 6
  luni la data solicitării creditului.
 • Comision de acordare 100 lei.

Simulator de împrumut

500lei 45000lei
1 Lună60 Luni
Pentru perioada selectată, veți plăti o rată lunară de aproximativ
Suma totală de rambursat la finalul perioadei este de , ce cuprinde valoarea și costurile împrumutului.
Loading
Suma pe care doriți să o împumutați
Perioadă
Tipul de :
Valoare împurumut
Perioada de rambursare
Dobânda anuală
Tipul de împrumut
Dobândă de plată
Alte costuri
Suma de plată lunar
Total de rambursare

Aplică pentru Împrumutul RAPID

Aplică pentru Împrumutul PROMOȚIONAL

Aplică pentru Împrumutul CONFORT

Aplică pentru Împrumutul PREMIUM

Aplică pentru Împrumutul ANTREPRENOR

Aplică pentru Împrumutul STUDENT